Brigády na Veslařském klubu

Tato stránka slouží k informacím o brigádách. O tom kdy bude, co se musí udělat, resp. co se bude dělat, atp.

Čtvrtá brigáda 2018 (parkoviště 2)
26-29.7.2018

Během brigády bude k dispozici pivo a nealko

Od čtvrtku do soboty budeme pokračovat v druhé fázi kladení obrubníků brigdou každý den od 16:00 do 20:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Vzhledem k potřebě rychle zpracovat asfaltovou drť rozhodli jsme se pro rychlou akci. Je nám jasné, že nebudou moct všichni v sobotu nebo naopak v týdnu. Proto prosím zaklikněte, kdo, kdy bude moci.

Na brigádě bychom měli:
 
  • osazovat již lehčí zahradní obrubníky
  • natírat sloupky pro oplocení
  • úklid areálu


Tento víkend  (21.7.2018) pořádáme sportovní den pro firmu Groz Beckert (cca 400 lidí)

I když nyní máme akorát lidí, hodil by se nám někdo ještě do rezervy - žádáme všechny, kdo nám ještě můžete pomoci, ať také zakřížkuje správné políčko ve formuláři.


Po uložení všech obrubníků, domlouváme z firmou Svietlesky finišer, který vytvoří rovný a pevný povrch z asfaltové drti na všech komunikacích.

Následně budeme ještě svépomoci pokládat dlažbu na chodníky.


Potvrzovací formulář