Členské příspěvky pro rok 2014

Na základě schválení členy VK na Valné hromadě v roce 2013 jsou stanoveny následovně:

1.Závodníci do 18ti let (žactvo až junioři) 1.500,- Kč

2. Závodníci a členové od 19ti let (dospělí, veteráni) 2.500,- Kč

3. Přispívající členové (nezávodí, bez hlasovacího práva na VH) 1.500,- Kč

Úhradu můžete provést u hospodářky klubu, paní Voglové, u kapitánky klubu, Pavly Svitákové, (bude Vám vystaven přijmový doklad),
nebo na účet klubu č.153290109/0300, kde jako variabilní symbol uveďte rodné číslo a do zprávy pro příjemce jméno a příjmení člena, za kterého je úhrada provedena.

Termín úhrady je do 31.3.2014.