Mimořádná valná hromada

V sobotu 12.10.2019 také proběhla avizovaná mimořádná valná hromada. Tato schůze byla avizovaná již v květnu s hlavními body odstoupení stávajícího vedení a volba nového. 
Ve všech bodech se postupovalo ve svižném tempu. Celkem se zúčastnilo 38 členů a 7 dalších dalo zplnomocnění. Valné hromady se účastnilo velké množství přispívajících členů a zákoných zástupců mladých veslařů. Předseda přečetl zprávu a v kostce shrnul letošní rok i roky předchozí. V dalším bodě tří členné vedení ve složení Filip Švrček, Petr Herzán a Marek Drábek oznámili rezignaci a odstoupili z vedení. 

V diskuzi se členové marně snažili vyloudit ze strany největších kritiků nové kandidáty. Po dlouhém vyzívání se přihlásila Pavla Svitáková, která oznámila, že by chtěla kandidovat. Nikdo další se bohužel nepostavil a proto odstoupené vedení se znovu přihlásilo a opětovně kandidovalo, aby tím nebyl klub uvržen do zbytečných problémů. Valné hromadě představilo stanovisko a podmínky za jakých bude dále kandidovat. 

Do volby nového vedení tedy byly čtyři kandidáti z čehož nejvíce hlasů obdržel Petr Herzán, dále Marek Drábek a v těsném součtu byl třetí Filip Švrček. Díky tomu se tedy znovu dostalo do vedení staré trio.

Je obrovská škoda, že nikdo není ochotný klub převzít a nabídnout něco nového.