Nová pergola zdobí Veslák

Nová pergola vyrostla během dubna a května na Veslařském klubu. Krásná dřevěná konstrukce vznikla za podpory České Spořitelny a Nadace VIA z projektu Živá komunita. Nespočet dobrovolníků, firem a přátel klubu, vykopalo, postavilo a nachystalo skvělé komunitní místo, které je hojně využívano od samotného počátku. 
Pergola s ohništěm, jak je celý název projektu, je postavena ve spodní části objektů, těsně vedle hlavní budovy, která zdobí klub již téměř 100 let. Vzhledem k obrovské komunitě, která se schází na Vesláku se jedná o místo, pro různé setkání, formální i neformální.

Jako první, zázemí vyzkoušelo sezení okresní hospodářské komory v Hodoníně. Kdo jiný než zástupci firem z Hodonína a okolí, měli toto zázemí vyzkoušet? Již někteří naplánovali své firemní dny právě na Veslák, kde budou mimo jiné také využívat zázemí vyrostlé pergoly.Bezmála 170 m2 užitné plochy je dostatečná plocha pro pořádání jakéhokoliv setkání v počtu do 200 osob. Běžně zde pořádáme setkání od malých pracovních skupinek 6 lidí až po firemní akce v počtu 500 zaměstnanců.

Za nedlouho nás čeká kulturně-společensko-sportovní akce směřovaná do 30. let s hlavní hvězdou večera Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers. Zde se uvažuje publikum v počtu cca 750 hostů.Veslařský klub a jeho aktivity cíli na komunity z Hodonína a okolí.