První společná brigáda 2020

Svátek práce se v letošním roce na Vesláku oslavil prací. Nejen první májový den, ale i druhý den, tedy sobota byla v duchu první společné brigády.
S vybudovanou novou cestou a tedy uvolněným pohybem veřejnosti kolem areálu bylo jasné a nezbytně nutné areál kompletně uzavřít. Díky členů a skvělým rodičům se podařilo za dva dny, téměř nemožné. Vyvrtalo se, osadilo a zabetonovalo, okolo 60 sloupků, vyplo pletivo a nainstalovalo 40 kusů plotových panelů. Pro spousty kolem jdoucích se až neuvěřitelně, zedne naden, hodně změnilo.

A nejen to, natíralo se, sekalo, uhrnělo a budovalo vevelkém. Okolo 50 skvělých lidí pracovalo po oba dva dny, od rána až do večera.

Velkou posilou nám byli mladí veslaři, od dorostu výš, kteří začali být funkčními pracovními články. Je skvělé, že se zapojili, neboť jejich bytí dostává najednou jiný rozměr.
 


A nejen můžské práce jsou ceněny a viděny, nýbrž krásná dekorativní skalka při vstupu kolem správcovského bytu, se proměnila pod taktovkou Romany Pavelkové v nádhernou zahradu.

Tj. všem, kteří se podíleli na úpravě areálu patří velké, díky.

A zde jsou fotky z brigády: