Řádná valná hromada 17.3.2018

Valná hromada začala o něco později, kvůli čekání na všechny účastníky.Z celkového počtu 51 členů, se zúčastnilo 35 a 4 členové předali plnou moc (celkem tedy 39 právoplatných hlasů) Předseda přečetl výroční zprávu za rok 2017, zprávu o hospodářské činnosti a představil předpokládaný rozpočet pro rok 2018.
Po té předseda vyzval Radka Škodíka, osobu zodpovědnou za evidenci dokladů, aby se případně vyjádřil ke zprávě nebo okomentoval průběh roku ze své pozice.
Dále předseda přečetl zprávu za sportovní činnost včetně termínové listiny pro rok 2018, a také dal prostor bývalé kapitánce Lence Bernátkové. Následně svou zprávu za revizní komisi přečetl její nový předseda Lev Bařina.
 
Valná hromada pak pokračoval ve svém programu hlasováním o kooptaci pana Bařiny, přičemž valná hromada hlasovala těsnou většinou 21/16 PRO. 
 
V dalším bodě se již rozběhla hojná diskuze, která se vyjadřovala k jednotlivým bodům. Za podstatné považuji zmínku o průběhu přípravy asfaltových cest a parkoviště v areálu a kolem směřující k vodě. Projekt je ve fázi vyřizování povolení. Zatím vše probíhá dle plánu a připravuje se přeshraniční dotační titul za DSO Baťův kanál.
 
Druhý bod, který měl charakter smysluplné diskuze byl směrem k založení společnosti s ručením omezeným ve 100 % vlastnictví Veslařského klubu, primárně za účelem rozdělení hlavní a vedlejší (komerční činnosti), která v tuto chvíli zbytečně zesložiťuje účetnictví z pohledu DPH. Klub se stal od 1.1.2018 plátcem DPH.
 
Také proběhla informace od paní Choré, o zaevidování a inventarizace všeho majetku v klubu. Za to předseda paní Choré poděkoval. Stejně tak za zpřístupnění historie panem Bařinou, když předložil historické fotky, které nechal technologicky převést do aktuální podoby. Také předseda klubu poděkoval za tuto záslužnou činnost.
 
Celkově Valná hromada trvala poměrně dlouho (asi 4,5 hodiny), ale nesla se v relativně klidném a produktivním duchu. V závěru předseda všechny vyzval, abychom i nadále pokračovali ve vytváření produktivní atmosféry se změřením na společné cíle.

Dokumentaci najdete zde