Valná hromada 2020 - jinak

Stejně jako spousta jiných společných a společenských aktivit zůstala 2020 nezrealizovaných, tak se nepodařilo zrealizovat ani členskou schůzi Veslařského klubu Hodonín z.s. Vzhledem k dalším omezením jsme se rozhodli již dále nečekat a zveřejnit všechny připravené dokumenty.
Valná hromada se měla konat v březnu 2020, následně v řijnu 2020 a bohužel díky nemožnosti se setkávat se oba termíny museli odvolat. Mimo běžné zprávy vedení klubu se měla volit nová kontrolní komise, které skončil mandát v březnu 2020. Volba proběhne až při VH v nejbližším možném termínu.

Zde jsou zprávy z vedení klubu, které by zazněli na VH2020:
Pevně doufáme, že již v tomto roce bude vše jak má být a členská schůze bude svolána ihned jak to jen bude možné. Předpokládáme, že nejbližší možný termín bude v květnu.