Slavnostní zahájení sezony 2015 VK Hodonín

Po více než 30 letech obnovujeme tradici veslařského slibu a zveme všechny členy i nečleny, aby se přišli podívat na křest lodí, vztyčení vlajky a představení projektu Sport u Moravy. Vše se odehraje 11. 4. v 15:00 v prostorách klubu, které budou otevřeny i pro veřejnost, která je vítána.

 

Obnovená tradice, nová vize a překvapení

V sobotu 4. 4. se členové VK Hodonín sešli, aby oslavili velikonoční svátky trochou práce. Každoroční úklid měl však letos nádech očekávání velkých změn. Krátce poté, co se předsednictví ujal úspěšný hodonínský veslař Filip Švrček, je zde první krok směrem k obnově sportu a života klubu. Tím je obnovení tradice „slibu vodě“. Tento krásný moment, kdy se závodníci všech kategorií seřadí před klubem, vztyčí vlajku, pokřtí lodě a popřejí si úspěšnou sezónu, byl více než 30 let opomíjen. Dnes už jej připomínají jen dobové fotografie.

Slovy předsedy VK Hodonín Filipa Švrčka:

Rád bych tuto tradici znovu obnovil a dal především dětem základ k udržování tradic a hodnot. Budu moc rád, když nás podpoříte a přijdete se podívat.

Datum a místo: 11. 4. v 15:00 v prostorách VK Hodonín

Součástí 2-hodinového programu bude:

1. část
 • nástup veslařů a členů klubu
 • představení nového vedení klubu
 • přečtení a složení slibu kapitánce klubu
 • proslov předsedy klubu
 • vztyčení vlajky
 • oficiální otevření sezóny

2. část
Za účasti starostky ing. arch. Milany Grauové, radního JMK mgr. Jiřího Jandy a dalších hostů.
 • křest skifu
 • křest dvojskifu
 • křest párové čtyřky
 • křest osmy s kormidelníkem

3. část
 • představení projektu Sport u Moravy
 • představení organizačního týmu
 • oficiální spuštění projektu, webové stránky a facebookový profil
 • předání překvapení v podobě nových plavidel
 • předání sladké tečky


Program dále bude pokračovat:

4. část
 • 30 minutová valná hromada členů VKH
 • usnesení o udělení čestných členství medailovým reprezentantům VK Hodonín
 • usnesení o nutnosti úprav stanov

5. část
 • táborák
 • opékání špekáčků
 • naražení bečky
 • volná a příjemná zábava