Veslování

Veslování je jedním z nejstarších olympijských sportů. Na programu byl už na prvních novodobých olympijských hrách v roce 1896 v Aténách.

Veslování je silově-vytrvalostní sport který komplexně zapojuje všechny hlavní svalové partie – nohy, záda, paže a břicho. Veslaři se vyznačují nejen vysokou sportovní výkonností, ale také vysokou mentální odolností.

V našem klubu usilujeme o výchovu a rozvoj jedince nejen po sportovní stránce, ale dbáme o socializaci s vrstevníky, budování týmového ducha i vůdcovských schopností, posílení sebevědomí, smysl pro fair play.

Veslování se v letním období provozuje venku v přírodě na tekoucích řekách, vodních nádrží, umělých veslařských kanálech.
V zimním období se jezdí i závodí na veslařských trenažérech v hale, tělocvičnách a posilovnách.

 


Veslařský slib VK Hodonín

Slibuji na své jméno, loď i veslo,
s přáním aby mě to vodou neslo,
že budu pravidla klubu ctít
a v duchu fair play závodit,
s respektem a ctí,
na trati i mimo ní.
 
Slibuji na své jméno, loď i veslo,
jsem hrdým členem je mé heslo.
S vlajkou klubu nad hlavou,
pokřtěn řekou Moravou.
Hlásám za sebe i celý tým,
ať vzkvétá VK Hodonín.