Trenér/instruktor je důležitým bodem ve sportovním životě. Ve vedení všeobecné sportovní přípravy dětí je TRENÉR tím nejdůležitějším. Trenér představuje pro děti důvěru, přátelství, ochotu, trpělivost, lidskost, kreativu, ale také přísnost a řád, nezbytný pro správné vedení a vývoj. Je to právě trenér, který může ve velkém ovlivnit životní dráhu a kariéru dítěte.

Není jednoduché najít trenéra. Nám se však podařilo najít úžasnou skupinu lidí, která má zájem se dětem věnovat, dát jim svůj čas a naučit je to, co sami umí nejlépe.

Pokud máte čas a zájem se dětem věnovat, PŘIDEJTE SE!!!

Vedoucí projektu Prožij dětství u vody:
Lenka Trnková, office manažer Veslařského klubu Hodonín z.s.
lenka@vkhodonin.cz; tel. 775 507 517

Hlavní koordinátor projektu Prožij dětství u vody:
Simona Švrčková, fyzioterapeut a fyziolog, instruktor sportu, zaměřeno na oblast VZDUCH

Další trenéři a instruktoři:
Marek Drábek
Michal Kordík
Alexandra Vilímková
Juraj Kříž
Sára Ševčíková
a další

O info pište na email : lenka@vkhodonin.cz