Stránka určená pro evidování podkladů pro smlouvy a dohody o provedení práce

Abychom předešli nepřesnostem a nedostatkům ve smlouvách Vás žádáme o vyplnění formuláře níže. Z něj budou přebrány podklady pro vytvoření smlouvy. Vyplacení peněz za provedenou pomoc, či brigádu bude možné až po podpisu smlouvy.
Osobní data a údaje budou bezpečně uloženy a určeny pouze pro tvorbu smluv.

Zde stáhni VÝKAZ_PRÁCE (následně jej vyplťe, vytiskněte, podepište a odevzdejte)