#VESLAŘISOBĚ

„Vážení veslaři, veslařští příznivci a přátelé od vody,
 
chtěli bychom vás jako komunitu požádat o finanční výpomoc poškozeným veslařům a jejich rodinám z jihu Moravy, jenž přišli ve čtvrtek po ničivém tornádu o domov, střechu nad hlavou a nebo k majetkové újmě. Samotný Veslařský klub Hodonín i Břeclav jsou bez újmy a od samého počátku se většina členů aktivně zapojuje do dobrovolné výpomoci. V Hodoníně ubytováváme a staráme se o cca 40-50 dobrovolníků, kteří zde na jihu pracuji od rána do večera. 
 
Veslařský klub Hodonín zřídil transparentní účet, ze kterého se následně přerozdělí finance potřebným.  V tuto chvíli víme o 3 poškozených z Hodonína a 3 rodin z Břeclavi. Jakmile budeme mít více informací o počtu a potřebách, budeme získanou částku rozdělovat.
 
Číslo účtu: 6100000339/0800   (není třeba variabilní symbol, případně dejte poznámku)
 
Předem moc děkujeme za případnou pomoc i mentální podporu a věříme, že jednoho krásného dne všem dárcům budeme moc poděkovat opět v klidu u vína z Jižní Moravy.  Za Veslařský klub Hodonín, Ing. Filip Švrček“
 
Věřím, že komunita veslařů držela vždy při sobě a zabere, vždy když je potřeba. #VESLAŘI SOBĚ

VeslariSobe-(1).png
 
 
Filip Švrček
 
Veslařský klub Hodonín, z.s.
Legionářů 2132
Hodonín 695 01
Ič: 49419196
 
Tel: +420 604111141
Email: filip@vkhodonin.cz
Web: www.vkhodonin.cz